Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ พากย์ไทย Ep.1-40 (จบ)

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ พากย์ไทย Ep.1-40 (จบ)

กันไท่จู่ (เซี่ยหยี่) และจงเสี้ยวเหอ (หลี่ซือฉี) สองสามีภรรยาต่างอุทิศแรงกายแรงใจ ช่วยกันทำให้ร้านขนมไหว้พระจันทร์สุขสันต์เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว แต่แล้วสิ่งที่ทุกคนคาดคิดไม่ถึงกลับบังเกิดขึ้น เมื่อกันไท่จู่และหยิ่นหงเป็นชู้กัน ทำให้จงเสี้ยวเหออดรนทนไม่ได้ถึงกับหย่าขาดจากกันไท่จู่ โดยได้พาลูกๆ ได้แก่ กันหยงห่าว (หลินฟง), กันหย่งชิ่ง (เฉินฝ่าลา) และซุนฮ่าวเยี่ย (หยางอี้) ลูกบุญธรรมออกไปเปิดร้านใหม่


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Moonlight Resonance มรสุมชีวิต ลิขิตพระจันทร์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย


Top