Moment at Eighteen ตอนที่ 1-16 ซับไทย

Moment at Eighteen ตอนที่ 1-16 ซับไทย

ชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาของ “ยูซูบิน” (คิมฮยางกี) และ “มาวียอง” (ชินซึงโฮ) เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย หลังนักเรียนใหม่วัย 18 “ชเวจุนอู” (องซองอู) ย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของพวกเขาTop