Lunch no Akkochan ซับไทย Ep.1-8(จบ)

Lunch no Akkochan ซับไทย Ep.1-8(จบ)

เรื่องนี้เกี่ยวกับนางเอกที่มาทัางานเป็น ฮะเค็น หรือพนักงานสัญญาจ้าง ที่บริษัทการค้าแห่งหนึ่ง และได้ถูกส่งไปอยู่ที่แผนกที่ 4 ซึ่งคนใน บริษัทเรียกกันว่า สุสาน แม้งานแต่ล่ะวันที่ผ่านไปจะไร้ความหมาย และไม่มีจุดหมายอะไรเพราะเป็นแผนกที่ถูกลืม แต่นางเอกก็พอใจ เพราะหางานทํามานานแล้ว จนวันหนึ่งทึกอย่างก็เปลี่ยน เมื่อได้มี หัวหน้าแผนกคนใหม่เข้ามาTop