(Lucky’s First Love) The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 1-22 ซับไทย

(Lucky’s First Love) The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 1-22 ซับไทย

Lucky’s First Love สิงยู่น อายุ 24 ปี เป็นผู้หญิงอยู่เฉย ๆ ก็ดูแล้วน่ารักมาก เป็นผู้หญิงที่ชอบหมกตัวอยู่แต่บ้านด้วย เธอได้ทำงานในบริษัทเกมมือถือ TIG ซึ่งบริษัทนี้มีชื่อเสียงมาก ความฝันของเธอที่ตลอดผ่านมาก็คือเป็นนักวางแผนออกเกม พอดีทางบริษัทมีโครงการหนึ่งโครงการที่เกี่ยวกับความรัก และบริษัทกำลังจัดการประกวดแผนงานผลิตภัณฑ์ด้วยการลงคะแนนเสียงโดยตรง เพื่อให้ความฝันของตัวเองเป็นความจริงได้ เนื่องจากเธอไม่มีประสบการณ์ด้านความรัก เธอก็เลยไปนัดบอดดูตัว แต่นึกไม่ถึงเลยว่าการกระทำแบบน 


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 01 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 02 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 03 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 04 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 05 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 06 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 07 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 08 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 09 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 10 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 11 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 12 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 13 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 14 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 15 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 16 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 17 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 18 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 19 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 20 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 21 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 22 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 23 ซับไทย

The World Owes Me A First Love (2019) รักแรกของฉัน ตอนที่ 24 ซับไทย


Top