Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 1-60 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 1-60 ซับไทย

Love And Destiny (ลิขิตรักเหนือชะตา) เรื่องราวความรักของเทพสงครามจิ่วเฉินกับหลิงซี เมื่อเทพสงครามได้ต่อสู้กับจอมปีศาจจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเข้าสู่นิทราเป็นเวลาแสนนาน… ด้วยการเข้ามาอย่างไม่คาดฝันของหลิงซีทำให้จิ่วเฉินตื่นขึ้นมา…และทั้งสองต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามในตัวของหลิงซีกลับมีพลังพิเศษที่สามารถปลุกจอมปีศาจให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น จิ่วเฉินจะเลือกทางใด… สังหารนางทิ้งเพื่อช่วยสามภพ หรือปล่อยให้ชะตากรรมของโลกต้องสั่นสะเทือนอีกคราด้วยการมาของจอมปีศาจร้าย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 01 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 02 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 03 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 04 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 05 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 06 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 07 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 08 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 09 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 10 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 11 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 12 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 13 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 14 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 15 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 16 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 17 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 18 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 19 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 20 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 21 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 22 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 23 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 24 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 25 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 26 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 27 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 28 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 29 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 30 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 31 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 32 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 33 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 34 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 35 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 36 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 37 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 38 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 39 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 40 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 41 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 42 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 43 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 44 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 45 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 46 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 47 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 48 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 49 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 50 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 51 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 52 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 53 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 54 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 55 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 56 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 57 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 58 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 59 ซับไทย

Love and Destiny (2019) ลิขิตรักเหนือชะตา ตอนที่ 60 ซับไทย


Top