Lookism (2019) คนจะหล่อ…ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 1-38 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ…ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 1-38 ซับไทย

เรื่องราวพูดถึงเด็กหนุ่มที่ทั้งอ้วนและขี้เหร่ที่สุดในโรงเรียน นามว่าเหวินซว่าย เมื่อตอนอยู่โรงเรียนเก่ามักจะถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ เลยรวบรวมความกล้าหาญและย้ายโรงเรียน แต่คืนก่อนจะย้ายโรงเรียนนั้นก็เกิดเรื่องประหลาด ร่างกายเขาได้เปลี่ยนไปมี2ร่างในคนเดียว คือร่างหล่อ และร่างที่ขี้เหร่ และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่เรื่องร่างหล่อของเขานั้นกลับมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ โปรดติดตามได้จาก คนจะหล่อ…ขอเกิดหน่อย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 01 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 02 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 03 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 04 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 05 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 06 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 07 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 08 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 09 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 10 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 11 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 12 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 13 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 14 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 15 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 16 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 17 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 18 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 19 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 20 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 21 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 22 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 23 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 24 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 25 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 26 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 27 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 28 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 29 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 30 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 31 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 32 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 33 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 34 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 35 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 36 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 37 ซับไทย

Lookism (2019) คนจะหล่อ...ขอเกิดหน่อย ตอนที่ 38 ซับไทย


Top