Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย พากย์ไทย Ep.1-29 (จบ)

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย พากย์ไทย Ep.1-29 (จบ)

ทีมล่ามาเฟีย (Live Of Omission): เป็นการสานต่อตัวละคร Laughing Gor จากละครเรื่อง E.U. มาคราวนี้ เซียะเทียนหยีต้องนำประสบการณ์ตำรวจนอกเครื่องแบบของเขามาฝึกฝนรุ่นน้องในหน่วย Criminal Intelligence Bureau (CIB) ในขณะเดียวกัน เขาก็ได้พบกับหวงซ่งเจ๋อ นักเลงขาพิการที่ต้องการไต่เต้าขึ้นเป็นผู้นำในแก๊งมาเฟีย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Live Of Omission ทีมล่ามาเฟีย ตอนที่ 29 พากย์ไทย


Top