Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

บัณฑิตหนุ่มที่ตกหลุมรักสตรีผู้โสภานางหนึ่ง สตรีผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นปิศาจงูขาวที่จำแลงกายมา พระเถระมีความต้องการช่วยเหลือบัณฑิตหนุ่มให้พ้นจากการดูดกลืนวิญญาณของปิศาจงูขาว จึงได้ต่อสู้กับปิศาจงูขาว และจับนางไปจองจำไว้ใต้เจดีย์เหลยเฟิง (ฟ้าคำรณ)


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Legend of the Snake Spirits ตำนานนางพญางูเขียว งูขาว ตอนที่ 30 พากย์ไทย


Top