Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

ไขว่ไฉ่จือ(จงเจียซิน)หญิง สาวร่าเริงฉลาดหลักแหลมได้รับถ่ายทอดพลังเซียนจาก แม่ ซึ่งเป็นเซียนสมุนไพร ทำให้นางมีสถานะกึ่งมนุษย์กึ่งเซียน สือกั่นตัง(เฉินฮ่าวหมิน)ถูกเพื่อนข่มเหงรังแกมาตั้งแต่เล็ก หวงต้าเซียนเกิดความสงสารจึงมอบพละกำลังมหาศาลให้สือกั่นตัง บรรพชนของเยี่ยนสี่(เฉินจิ่นหง)เป็นผู้ต้องคำสาปแห่งความเกียจคร้าน ทำให้ง่วงเหงาหาวนอนอยู่เป็นประจำ ครั้งหนึ่งเยี่ยนสี่ถูกกันเจียงซึ่งเป็นเทพเข้าสิงร่าง นับแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้เยี่ยนสี่กลายเป็นเซียนกระบี่ขึ้นมา ไขว่ ไฉ่จือ,สือกั่นตัง,และเยี่ยนสี่เป็นสหายกัน แต่ละคนต่างมีความสามารถพิเศษที่ได้รับจากสรวงสวรรค์ ทั้งสามจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดอู๋จี๋เทียนจุนมารร้าย คนทั้งสามจะทำสำเร็จหรือไม่


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Legend of the Demigods กำเนิดเทพ 3 ดาว ตอนที่ 22 พากย์ไทย


Top