Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง โดยมีผู้ฝึกยุทธหนุ่มผู้หนึ่งถูกวิญญาณในกระบี่มารเข้าสิงตั้งแต่เด็ก และเติบโตขึ้นโดยไม่มีครอบครัว จนกระทั่งวันหนึ่งได้พบกับจอมยุทธหญิงผู้หนึ่งและเหล่าจอมยุทธผู้กล้า การเดินทางเพื่อหลีกหนีจากโชคชะตาและพิทักษ์โลกจึงได้เริ่มขึ้น


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Legend Of Sword มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ ตอนที่ 50 พากย์ไทย


Top