Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

ละคร ” เล่าจื๊อจอมปราชญ์แดนมังกร (laozi chuanqi)” นำเสนอเรื่องราวของ  ”เล่าจื๊อ” นักปราชญ์ชาวจีนผู้ประพันธ์คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ซึ่งมีชื่อจริงว่า “หลี่เอ่อร์” (แซ่ “หลี่” ชื่อ “เอ่อร์”) ชื่อรอง “ป๋อหยาง” ส่วนชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องหลังเสียชีวิตคือ “หลี่ตัน””เหลาจื่อ” หรือ “เล่าจื๊อ” ถือกำเนิด ณ หมู่บ้านฉวี่เหรินหลี่ ในอำเภอขู่ของรัฐเฉิน (ปัจจุบันคืออำเภอลู่อี้ ในมณฑลเหอหนาน) เมื่อราว 571 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งตรงกับยุคราชวงค์โจวตะวันออก หรือ “ยุควสันตสารท” (ชุนชิว) อันเป็นยุคที่ราชวงค์โจวตะวันออกเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยและเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เป็นเหตุให้ผู้คนเดือดร้อนทุกข์ยาก สาเหตุเนื่องมาจากบรรดารัฐต่างๆ ของราชวงค์โจวทำศึกสงครามระหว่างกันไม่ยอมเลิกรา ซ้ำยังรบด้วยกลอุบายที่แยบยล ทำให้รัฐศักดินาสวามิภักดิ์ที่เคยมีอยู่มากมายถูกผนวกรวมกับรัฐที่เข้มแข็งกว่า แม้จะเหลือรอดนับร้อยรัฐ แต่ในจำนวนนี้มีรัฐที่ใหญ่และเรืองอำนาจจริงๆ ไม่ถึง 10 รัฐผู้ปกครองรัฐขนาดใหญ่เหล่านี้มีฐานะเป็น “อ๋อง” และต่างก็แย่งชิงกันเป็นผู้ปกครองรัฐสูงสุด หรือ “ปาอ๋อง” (อ๋องผู้ยิ่งใหญ่) ซึ่งในยุคราชวงค์โจวตะวันออกมีอ๋องเพียงห้าคนที่ได้รับยกย่องเป็น “ปาอ๋อง” ได้แก่  ”ฉีหวนกง” แห่งรัฐฉี, “จิ้นเหวินกง” แห่งรัฐจิ้น, “ฉินมู่กง” แห่งรัฐฉิน, “ซ่งเซียงกง” แห่งรัฐซ่ง และ “ฉู่จวงหวาง” แห่งรัฐฉู่ (ถึงแม้ว่าตำแหน่งอ๋องจะเป็นรองจาก “ฮ่องเต้” แต่ในยุคนั้นฮ่องเต้กลับไม่มีอำนาจอย่างแท้จริง เพราะเหล่าอ๋องที่ปกครองรัฐต่างๆ ได้แยกตัวเป็นอิสระและมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ) แม้ยุคนี้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่ก็เป็นยุคที่นักปราชญ์แต่ละสาขาได้ถือกำเนิดและมีชีวิตอยู่ (เช่น ขงจื๊อ, เล่าจื๊อ, เม่งจื๊อ, ม่อจื๊อ ฯลฯ รวมทั้งปราชญ์แห่งสงครามนามว่า “ซุนวู”) เหล่านักปราชญ์จึงเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปกครอง เพราะในเวลานั้นผู้คนล้วนต้องการที่พึ่ง ไม่เว้นแม้กระทั่งเหล่าอ๋องและฮ่องเต้ จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีทั้งสงครามปรัชญาและสงครามการเมืองอย่างแท้จริง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Legend of Laozi (2016) เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ตอนที่ 22 พากย์ไทย


Top