Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 1-66 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 1-66 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา เป็นเรื่องที่เล่าถึงนักโบราณคดีสาวที่ไปขุดสุสานโบราณแห่งหนึ่ง แต่แล้วกลับถูกกลบฝังในสุสาน วิญญาณย้อนหวนคืนไปยังร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งในยุคอดีตกาล ย้อนเวลามาสู่ดินแดนอู่โจว (ห้าแคว้น) ที่ผู้เข้มแข็งเป็นเจ้า ผู้อ่อนแอเป็นโจรหญิงสาวที่ต้องกรุยย่ำเป็นหมื่นลี้ ช่วงชิงความเป็นใหญ่ในห้าแคว้น ตามหนทางสู่ตำหนักเทพ หนทางเดียวเพื่อหวนคืนห้วงเวลาเดิม แต่สตรีอันโดดเดี่ยวเช่นนางจะไปถึงได้หรือ ความรักที่พานพบตลอดเส้นทางของนาง ดุจกองเพลิงเพียงกองเดียวบนยอดเขาเขียวขจีอันโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อความรักและความเด็ดเดี่ยวโคจรมาพบกันในทางแคบ ผู้ใดจะเป็นผู้ชนะ ณ ปลายภูผาธาราหมื่นลี้ จุดสูงสุดแห่งใต้หล้า นางจะพบพานสิ่งที่ตามหาหรือไม่


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 01 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 02 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 03 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 04 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 05 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 06 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 07 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 08 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 09 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 10 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 11 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 12 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 13 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 14 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 15 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 16 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 17 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 18 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 19 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 20 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 21 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 22 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 23 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 24 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 25 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 26 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 27 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 28 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 29 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 30 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 31 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 32 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 33 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 34 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 35 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 36 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 37 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 38 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 39 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 40 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 41 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 42 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 43 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 44 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 45 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 46 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 47 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 48 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 49 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 50 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 51 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 52 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 53 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 54 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 55 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 56 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 57 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 58 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 59 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 60 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 61 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 62 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 63 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 64 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 65 ซับไทย

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ตอนที่ 66 ซับไทย


Top