Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 1-28 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 1-28 พากย์ไทย

ทนายความหนุ่มที่ตาบอดตั้งแต่อายุ 6 ขวบ เขามีจิตใจเปี่ยมคุณธรรมใช้ความรู้ด้านกฎหมายของเขาในการช่วยเหลือผู้คนมากมาย แต่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น คดีที่ “ทนายบอดยอดอัจฉริยะ” คนนี้ต้องเข้าไปช่วยเหลือจึงมีทั้งยากและง่ายสลับกันไป แต่ทุกคดีก็ล้วยแล้วแต่มีความสำคัญในการผดุงความยุติธรรมให้กับสังคม


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Legal Mavericks (2017) ทนายบอดยอดอัจฉริยะ ตอนที่ 28 พากย์ไทย


Top