Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 1-30 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 1-30 พากย์ไทย

เปาบุ้นจิ้น เป็นขุนนางในสมัยฮ่องเต้เหรินจงแห่งราชวงศ์ซ่งของจักรวรรดิจีน รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการเมืองไคเฟิง ช่วยเหลือพิทักษ์สันติสุข ความถูกต้องให้กับประชาชนในเมืองร่วมกับท่านเสนาบดีกงซุนเช่อ องครักษ์จั่นเจา และสี่ทหารผู้ช่วย อวิ๋นเชียนอวี่ ลูกสาวพ่อค้าท่านหนึ่ง มีความสามารถคิดวิเคราะห์ พูดจาฉะฉานมีเหตุมีผล ได้รับความเห็นชอบจากกงซุนเช่อให้เป็น ซ่งซือ ทำหน้าที่ช่วยเหลือพิพากษาคดี และสาวใช้แห่งเกาชังมีความสามารถในการพิสูจน์ศพ แม่นางทั้งสองได้ช่วยเหลือขุนนางแห่งศาลไคเฟิงในการไขคดีต่างๆมากมาย แต่ทว่าในเมืองไคเฟิงได้เกิดวิกฤติบางอย่างขึ้น และปริศนาบางอย่างได้ค่อยๆปรากฎขึ้น เปาบุ้นจิ้นต้องเจอกับการตัดสินคดีที่ยากจะพิจารณา สุดท้ายแล้วท่านเปาแห่งศาลไคเฟิงจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร….


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 16  พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 22  พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Justice Bao: The First Year (2019) เปาบุ้นจิ้น 2019 ตอนที่ 30 พากย์ไทย


Top