Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 1-31 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 1-31 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ Yan Ze นักเรียนมัธยมปลายแอบหลงรักเพื่อนร่วมโต๊ะของเธอ Ji Xiaowho ไม่เพียง แต่เป็นหนุ่มหล่อที่สุดในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นนักเรียนชั้นยอดอีกด้วย แต่ Yan Ze ก็ไม่ได้สวยโดยเฉพาะหรือเธอมีรูปร่างที่ดีเป็นพิเศษและเกรดของเธอก็ดูดีพอ ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอและรับน้องสาว Gu Xi Ye มาอยู่ตรงข้ามกับเธอสวยงามและเป็นนักเรียนที่โดดเด่น Yan Ze จึงไม่สามารถรู้สึกได้ว่าเธอจะไม่ยิ่งกว่าเงาของ Xi Ye ตลอดไป เมื่อหยานเซ่ค้นพบว่าคนที่ชอบเธออาจชอบซีเย่เธอยับยั้งความรู้สึกด้านลบต่อซีเย่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นจนกระทั่งเธอระเบิด ย้ายนักเรียนเขาเหมินเหลียงมองผ่าน Yan Ze และมักจะ“ ปาฏิหาริย์” ปรากฏขึ้นเมื่อเธออยู่ที่จุดต่ำสุดของเธอเพื่อเป็นกำลังใจให้เธอด้วยบุคลิกเชิงบวก อย่างไรก็ตามซีอานก็แอบรักซินเหลียงและเกลียดการเห็นทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้น ที่จริงแล้ว Xi Ye มักอิจฉา Yan Ze ในการติดต่อกับทุกคนได้อย่างง่ายดายในขณะที่เธอมีปัญหาในการผสมเพราะคนมักจะคิดว่าเธอหยิ่ง เมื่อปรากฎว่าทั้งสองเพื่อนทั้งคู่ต่างปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกัน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 01 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 02 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 03 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 04 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 05 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 06 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 07 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 08 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 09 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 10 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 11 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 12 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 13 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 14 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 15 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 16 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 17 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 18 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 19 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 20 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 21 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 22 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 23 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 24 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 25 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 26 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 27 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 28 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 29 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 30 ซับไทย

Just an Encore ปิ๊งรักละมุนหัวใจ ตอนที่ 31 ซับไทย


Top