Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า พากย์ไทย Ep.1-21 (จบ)

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า พากย์ไทย Ep.1-21 (จบ)

อิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวขานและรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งถ่ายทอดผ่านพระถังซำจั๋งและลูกศิษย์ ได้แก่ ซึงหงอคง ตือโป๊ยก่ายและซัวเจ๋ง ทั้งสี่ได้เดินทางไปชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ รวมทั้งบรรดาเหล่าภูตผีปิศาจ แตทว่าทุกครั้งก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้น


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด