It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ…ให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ…ให้รู้ว่ารัก พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

เรื่องราวของผู้หญิงจีบผู้ชาย เรื่องราวความรักที่เมื่อมีปณิธานอันแน่วแน่แล้วจะต้องสมหวัง สัมผัสความรักของเซียงฉินหญิงสาวที่มีใช้ความรักหล่อหลอมจื๋อซู่ชายที่เธอรักเรื่องราวเริ่มต้นจากเปิดภาคเรียน เซียงฉินนักเรียนสาวไฮเปอร์เกิดรักแรกพบกับเจียงจื๋อซู่นักเรียนชายที่มีไอคิวสองร้อย เซียงฉินแอบหลงรักจื๋อซู่เป็นเวลานานถึงสองปี


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 01 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 02 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 03 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 04 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 05 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 06 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 07 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 08 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 09 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 10 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 11 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 12 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 13 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 14 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 15 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 16 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 17 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 18 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 19 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 20 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 21 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 22 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 23 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 24 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 25 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 26 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 27 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 28 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 29 พากย์ไทย

It Started With A Kiss แกล้งจุ๊บ...ให้รู้ว่ารัก ตอนที่ 30 พากย์ไทย


Top