Infernal Affairs 3 (2017) สองคนสองคม 3 ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย

Infernal Affairs 3 (2017) สองคนสองคม 3 ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย

Luo Zhongqian จะเผชิญกับวิกฤตสามประการในการแสวงหาวิกฤตรูปแบบของการสืบสวนของ Luo Jialiang ของผีในห่วงโซ่พันธมิตรของ Wang Yang Luo Zhongqian และการตอบโต้จะถูกนำเสนอทีละคน สรรพสัตว์ที่เดินไปในโลกแห่งอินฟินิตี้เผชิญกับการทดสอบชะตากรรมของตัวเองพวกเขาจะไปไหน คนวงในจะเปิดเผยเมื่อใดTop