Hwajung (2015) ซับไทย Ep.1-50 (จบ)

Hwajung (2015) ซับไทย Ep.1-50 (จบ)

Fair Princess Jungmyung (Lee Yeon Hee) ใช้ชีวิตอย่างมีเอกสิทธิ์สูงสุดจนกระทั่งเจ้าชาย Gwanghae (Cha Seung Won) น้องชายของเธอครึ่งหนึ่งทำการประหารชีวิตเจ้าชายมงกุฎที่ถูกต้องและแย่งชิงบัลลังก์ Jungmyung ถูกขับไล่ออกจากศาลแล้วปลอมตัวเป็นชายและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในฐานะคนธรรมดา – อย่าลืมการกระทำผิดของกวางสี แต่ท่ามกลางการคอรัปชั่นอาละวาดทั่วราชอาณาจักร Jungmyung สามารถล้างแค้นให้เธอคืนความสงบเรียบร้อยและเอาสถานที่ที่ถูกต้องของเธอกลับคืนมาในพระราชวังได้ไหม?


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Hwajung (2015) ตอนที่ 01 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 02 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 03 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 04 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 05 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 06 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 07 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 08 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 09 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 10 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 11 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 12 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 13 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 14 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 15 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 16 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 17 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 18 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 19 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 20 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 21 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 22 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 23 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 24 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 25 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 26 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 27 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 28 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 29 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 30 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 31 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 32 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 33 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 34 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 35 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 36 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 37 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 38 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 39 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 40 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 41 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 42 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 43 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 44 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 45 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 46 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 47 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 48 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 49 ซับไทย

Hwajung (2015) ตอนที่ 50 ซับไทย


Top