Growing Through Life คู่รักคู่แค้น พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

ไห่ซิง (หลินฟง) และ เหอฮุ่ยซิน (หลีโหย่วฮุ่ย) ผู้เป็นแม่ ร่วมแรงกันบริหารโรงงานเครื่องไฟฟ้าของครอบครัว แต่มี ไห่เลี่ยง (หลิวซงเหยิน) ผู้เป็นอาซึ่งเห็นแก่ผลประโยชน์พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อซื้อโรงงานมาครอบครอง อีกทั้งยังมีเพื่อนที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทรยศหักหลัง ซ้ำยังโดนว่าที่ภรรยา จู้เย่าฉิน (ซ่งเวิ่นเฟย) ยกเลิกการแต่งงานอย่างกะทันหันอีกด้วย จึงทำให้ไห่ซิงต้องพยายามต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาโรงงานเอาไว้ให้ได้


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Growing Through Life คู่รักคู่แค้น ตอนที่ 30 พากย์ไทย


Top