Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง พากย์ไทย Ep.1-32 (จบ)

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง พากย์ไทย Ep.1-32 (จบ)

หวงเฟยหง ยังสร้างออกมาได้ไม่รู้จบ เวอร์ชั่นนี้ หวงเฟยหง (เดวิดเจียง) ได้พบรักกับภรรยาคนที่สี่ซึ่งอายุน้อยกว่าถึง 40 ปี แสดงโดยหลิวเสียน ระหว่างนั้น เขาได้พบหวงซ่งเจ๋อ ซึ่งเป็นบุตรชายของคู่ต่อสู้เก่า มาล้างแค้นแทนพ่อ และลงเอยด้วยการกลายเป็นศิษย์ของเขา ส่วนหม่ากั๊วะหมิง ลูกศิษย์เขากลับแหกคอก ไปเป็นสายลับญี่ปุ่น สุดท้ายหลังจากหวงเฟยหงจากไป เพลงมวยของเขาก็ได้รับการสืบทอดโดยภรรยาต่างวัยคนนี้ นี่เอง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Grace Under Fire ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง ตอนที่ 32 พากย์ไทย


Top