Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 1-25 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เกาเทียนเป่า เป็นคุณชายที่รักในการทำอาหารมาตั้งแต่เด็ก แต่เพราะปัญหาครอบครัว ทำให้ตกยากกลายเป็นคนขายซาลาเปา วันหนึ่งองค์ชายสี่ปลอมตัวมาซื้อซาลาเปาของเทียนเป่าไปถวายองค์จักรพรรดิ ทำให้เทียนเป่าได้กลายเป็นพ่อครัวแห่งวังหลวงในพริบตา และการก้าวเข้ามาในวังนั้นทำให้เทียนเป่าต้องมาต่อสู้ประลองฝีมือกับสุดยอดพ่อครัวเลื่องชื่อมากมาย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 01 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 02 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 03 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 04 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 05 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 06 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 07 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 08 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 09 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 10 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 11 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 12 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 13 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 14 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 15 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 16 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 17 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 18 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 19 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 20 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 21 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 22 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 23 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 24 ซับไทย

Gilded Chopsticks (2014) ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ ตอนที่ 25 ซับไทย


Top