Giant (2010) บรรยายไทย

Giant (2010) บรรยายไทย

ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของพี่น้องสามคนที่เติบโตมาในยุค 1970 Lee Kang Mo พี่ชายของเขา Sung Mo และน้องสาว Mi Joo ถูกแยกจากกันในวัยหนุ่มสาวเมื่อพ่อของพวกเขาถูกฆ่าตายในโครงการลักลอบนำเข้าและแม่ของพวกเขาก็ตายในภายหลัง เมื่อพวกเขาสามารถรวมตัวอีกหลายปีต่อมาพวกเขาก็มาถึงวัยผู้ใหญ่และตั้งใจแน่วแน่ที่จะแก้แค้นคนที่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากอย่างแน่นอน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Giant (2010) ตอนที่ 01 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 02 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 03 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 04 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 05 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 06 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 07 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 08 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 09 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 10 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 11 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 12 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 13 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 14 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 15 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 16 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 17 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 18 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 19 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 20 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 21 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 22 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 23 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 24 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 25 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 26 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 27 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 28 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 29 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 30 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 31 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 32 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 33 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 34 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 35 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 36 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 37 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 38 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 39 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 40 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 41 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 42 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 43 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 44 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 45 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 46 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 47 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 48 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 49 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 50 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 51 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 52 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 53 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 54 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 55 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 56 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 57 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 58 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 59 ซับไทย

Giant (2010) ตอนที่ 60 ซับไทย


Top