Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.1-41 (จบ)

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.1-41 (จบ)

หลี่ฮ่วยกำพร้าตั้งแต่เล็ก ต้องอดอยากหิวโหย หนาวเหน็บ อ้างว้างเดียวดาย แต่ใบหน้าหลี่ฮ่วยนั้นกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม มองโลกในแง่ดีโดยไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา หลี่ฮ่วยมีสหายรักสองคน ได้แก่ จ้าวส่าและจางเหมย ทั้งสองเป็นเด็กกำพร้าด้วยกันทั้งคู่ แต่อุปนิสัยของจ้าวส่าและจางเหมยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Flying Daggers มีดบินทะลุฟ้า ตอนที่ 41 พากย์ไทย


Top