Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 1-24 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 1-24 ซับไทย

ฉีซวิน สถาปนิกอัจฉริยะ ผู้เป็น CEO ของบริษัท MIST เขาเป็นคนเย็นชา แต่ก็อ่อนไหวและเอาใจใส่ ทั้งยังมีพรสวรรค์เหมือมนุษย์ นั่นคือ เข้าสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ในพริบตา เฟิงซวงซวง จิตรกรสาวผู้พยายามจะมีชีวิตพึ่งพาตัวเอง หลบหนีซ่อนตัวจากครอบครัวที่เข้มงวด โชคชะตาพาเขาทั้งสองมาพบและชอบพอ ชายหนุ่มเลือกที่จะกักเก็บเธอไว้กับตัว ไม่พูด แต่ใช้ความรู้สึกแสดงออกไป ไม่คิดว่าความรักจะพลิกกลายเป็นเธอที่เข้ามาช่วงรักษา รักที่ไม่จำเป็นต้องบอก แค่แสดงออกผ่านสายตา ดั่งที่เขาว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ร่วมลุ้นไปกับเข้าและเธอ ไปบนเส้นทางแห่งรักที่ไม่ง่ายเลย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 01 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 02 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 03 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 04 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 05 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 06 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 07 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 08 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 09 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 10 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 11 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 12 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 13 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 14 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 15 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 16 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 17 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 18 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 19 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 20 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 21 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 22 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 23 ซับไทย

Flipped รักพลิกล็อค ตอนที่ 24 ซับไทย


Top