Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 1-60 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 1-60 พากย์ไทย

เมื่อครอบครัวหนึ่งถูกสังหารโดยเด็กผู้ชายที่ชื่อหนิงหยูอย่างไม่ยุติธรรมเขาก็หนีไป เขาจัดการเพื่อความอยู่รอด อยู่มาวันหนึ่งเขาขุดออกมาจากเด็กผู้หญิงและเรียกเขาว่า sangsheng จากวันนั้นพวกเขาแยกกันไม่ออก หนิงหยูเข้าร่วมกับกองทัพชายแดนและกลายเป็นผู้ติดตามของเจ้าหญิงลี่เหว่ยหวนคืนสู่เมืองหลวง เขาถูกค้นพบในชั้นบนทำให้เขาต้องผจญภัยที่แสนวิเศษกับซางซาง กองกำลังที่เป็นศัตรูจำนวนมากกำลังรวมตัวกันอยู่รอบตัวพวกเขาและพวกที่ดูเหมือนพวกมัน Ning Yu เป็นลูกชายของราชาแห่งมาเฟียหรือไม่? หนิงจะดูหมิ่นอำนาจแห่งสวรรค์และโลกเพื่อปกป้องคนรักของเขาและตอบโต้


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Ever Night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 60 พากย์ไทย


Top