Erased ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Erased ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอนที่ 1-12 ซับไทย

หลังจากพบว่าแม่ของตนเองถูกฆ่า ซาโตรุได้ท่องเวลากลับไปเมื่อ 18 ปีก่อน เพื่อทำทุกวิถีที่จะปกป้องแม่และเพื่อนร่วมชั้นอีกสามคนจากความตาย



Top