East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 1-56 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 1-56 ซับไทย

เรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ชายสองคนที่มีโชคชะตาที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเกิด พวกเขาทั้งสองต่างก็คลอดมาจากที่โรงพยาบาลเดียวกัน แต่เมื่อตอนวัยรุ่นลีดองชุนได้เห็นเหตุการณ์การตายของพ่อของเขาเอง โดยที่เขาได้สัญญากับตัวเองว่าจะต้องแก้แค้นคนนั้นที่ทำให้พ่อของเขาตาย ซึ่งคนๆ นั้นชื่อชินแทฮวัง แต่น้องแท้ๆ ของดองชุน ที่ชื่อดองฮุคถูกสลับตัวกับมุงฮุนที่เป็นลูกชายแทฮวังตั้งแต่ตอนเกิด ดองฮุนโตมาโดยมีหน้าที่การงานเป็นอัยการและตั้งใจที่จะช่วยพี่ชายของเขาแก้ แค้น แต่เมื่อเขาทั้งสองมารู้ว่าพวกเขาทั้งสองไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆ ดองชุนจะทำอย่างไรเมื่อเขามารู้ว่าน้องชายของเขาแท้ๆ กับถูกเลี้ยงดูมาโดยแทฮวังและน้องชายที่อยู่เคียงข้างเขามาตั้งหลายปีกลับ เป็นลูกชายของศัตรู เรื่อง ราวของชายสองคนผู้ซึ่งโชคชะตาที่แตกต่างกัน ทั้งที่พวกเขาเกิดวันเดียวกัน ในโรงพยาบาลเดียวกัน ตัวหนังดำเนินเรื่องขึ้นที่ ฮ่องกง, มาเก๊า


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 01 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 02 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 03 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 04 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 05 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 06 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 07 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 08 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 09 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 10 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 11 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 12 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 13 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 14 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 15 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 16 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 17 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 18 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 19 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 20 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 21 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 22 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 23 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 24 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 25 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 26 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 27 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 28 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 29 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 30 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 31 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 32 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 33 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 34 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 35 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 36 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 37 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 38 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 39 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 40 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 41 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 42 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 43 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 44 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 45 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 46 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 47 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 48 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 49 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 50 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 51 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 52 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 53 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 54 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 55 ซับไทย

East of Eden ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น ตอนที่ 56 ซับไทย


Top