Eagles and Youngster ตอนที่ 1-40 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 1-40 ซับไทย

Eagles And Youngster เล่าเรื่องราวการผจญภัยของวัยรุ่นในยุคปี 80s จางเปาชิงผู้ช่วยวัย 18 ปีของอาจารย์นักธรณีวิทยาคนหนึ่ง ระหว่างสำรวจภูเขาฉางไป่ อาจารย์ของเขาเกิดป่วยขึ้นมา เขาจึงต้องออกเดินทางไปยัง สถานีเหยี่ยว(??)ชึ่งเป็นที่ตั้งทางทหารที่อยู่ห่างไกลจากจุดที่เขาสำรวจ เพื่อเอายามารักษาอาจารย์ ระหว่างทางเขาบังเอิญพบกับสองพี่น้องชายหญิงวัยไล่ๆกับเขา คนน้องสาววัยรุ่นนั้นเป็นเด็กช่างฝัน ช่างจินตนาการ เธอได้บอกเล่าเรื่องราวตำนานอันเหลือเชื่อของภูเขาฉางไป่ เป็นตำนานของขุมทรัพย์ เทียนเคออิง และนี้เองทำให้เกิดเรื่องราวการผจญภัยของเหล่าวัยรุ่น ท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้ายในเทือกเขาหิมะฉางไป่อันสลับซับซ้อน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Eagles and Youngster ตอนที่ 01 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 02 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 03 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 04 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 05 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 06 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 07 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 08 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 09 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 10 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 11 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 12 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 13 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 14 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 15 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 16 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 17 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 18 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 19 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 20 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 21 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 22 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 23 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 24 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 25 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 26 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 27 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 28 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 29 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 30 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 31 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 32 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 33 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 34 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 35 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 36 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 37 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 38 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 39 ซับไทย

Eagles and Youngster ตอนที่ 40 ซับไทย


Top