Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน พากย์ไทย Ep.1-16 (จบ)

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน พากย์ไทย Ep.1-16 (จบ)

Dream High เล่าเรื่องราวของนักเรียนหกคนที่ Kirin Art High School ที่ทำงานเพื่อบรรลุความฝันในการเป็นนักดนตรีในวงการเพลงเกาหลี Go Hye Mi เป็นนักเรียนที่ร้องเพลงคลาสสิก แต่ต้องเลิกฝันของเธอด้วยการเข้าโรงเรียนมัธยม Kirin Art เพื่อชำระหนี้ของพ่อของเธอ อย่างไรก็ตามเธอต้องการให้นักเรียนอีกสองคนมาที่โรงเรียนด้วยเพื่อที่เธอจะได้ลงทะเบียนในโรงเรียนอย่างมีเงื่อนไข


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Dream High มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน ตอนที่ 16 พากย์ไทย


Top