Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 1-40 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 1-40 พากย์ไทย

ฟางหย่วน หัวหน้าผู้พิพากษาประจำศาลประชาชนเขตซิงเฉิง ซ่งอวี่เฟย รองหัวหน้าผู้พิพากษาแผนกคดีอาญา ประจำศาลประชาชนกลางหร่งโจว และยังเป็นผู้ช่วยของ จางเหว่ยหมิน รองประธานศาลประชาชนประจำเขต บุคลากรทั้ง 3 คนนี้ต่างได้อุทิศและสละชีวิตวัยเยาว์ของพวกเขาให้กับความหลงใหลในวิชาชีพด้านตุลาการของจีนแผ่นดินใหญ่ บัดนี้ โจวอี้อัน เข้ามาฝึกงานและเป็นผู้ช่วยด้านกฎหมายให้กับฟางหย่วน ชายหนุ่มที่เริ่มต้นเข้าสู่วังวนแห่งโลกกฎหมายที่แสนซับซ้อนและเปล่งประกาย หน้าที่ของเขามาพร้อมกับภาระหน้าที่ในการเสียสละ เช่นเดียวกับ เย่ซิน เจ้าหน้าที่กฎหมายหญิงประจำสำนักงานวิจัยแห่งศาลฎีกา ที่พวกเขากลุ่มคนทั้ง 3 รุ่น 3 ช่วงวัย ต่างมาผนึกกำลังสืบสานประเพณีในช่วงชีวิตแห่งตุลากราให้ขับเคลื่อนไปด้วยความหวัง ความเป็นมนุษยธรรม และความยุติธรรมสู่สังคม


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม ตอนที่ 40 พากย์ไทย


Top