Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 1-20 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 1-20 ซับไทย

เรื่องราวของเด็กหนุ่มนามว่า ” หลงรื่ออี” เด็กหนุ่มฐานะดี และยังเป็นเด็กแสบประจำโรงเรียนกับแก๊งค์ของเขา วัน ๆ ก่อเรื่องไปทั่ว จนวันหนึ่งมีนักเรียนใหม่เข้ามา นามว่าจางจิ้งเหม่ย เด็กสาวแก่นเซี้ยว มุ่งมั่น รักความยุติธรรม เพราะเหตุการณ์บางอย่าง ทำให้เธอต้องมาเป็นศัตรูคู่กัดกับหลงรืออี กัดกันไปมา จู่ ๆ ก็เกิดเป็นความรู้สึกดี ๆ ให้กัน แต่เรื่องไม่คาดฝันก้เกิเขึ้น เมื่อหลงรืออีเกิดความจำเสื่อม เขาจะจำความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อจางจิ้งเหม่ยได้หรือไม่


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 01 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 02 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 03 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 04 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 05 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 06 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 07 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 08 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 09 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 10 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 11 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 12 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 13 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 14 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 15 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 16 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 17 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 18 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 19 ซับไทย

Dragon Day, You re Dead (2017) แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ตอนที่ 20 ซับไทย


Top