Dr.JIN ดอกเตอร์จิน หมอข้ามศตวรรษ ซับไทย Ep.1-22 (จบ)

Dr.JIN ดอกเตอร์จิน หมอข้ามศตวรรษ ซับไทย Ep.1-22 (จบ)

ศัลยแพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยลึกลับที่มีเนื้องอกรูปมนุษย์ในหัวของเขาเท่านั้นที่จะค้นพบตัวเองเวลาเดินทางไปปี 1861Top