Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 1-20 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 1-20 พากย์ไทย

ฮเยจองได้ยื่นเศษกระดาษที่มีหมายเลขคนไข้ของมัลซุนให้กับจีฮง เธอได้ขอให้เขาเข้าไปดูระเบียนรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดของมัลซุนและปรินท์ออกมาให้ฮเยจอง ในระหว่างที่กาจินพบว่าหมอของเธอบังเอิญเป็นฮเยจอง เธอจึงได้สร้างความวุ่นวายในโรงพยาบาล ถึงแม้ว่าจะขัดกับกฎของโรงพยาบาลฮเยจองก็ได้ไปขอให้ยุนโดทำการผ่าตัดแทนเธอ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Doctors (2016) เการัก กาวน์ใจ ตอนที่ 20 พากย์ไทย


Top