Doctor Prisoner ตอนที่ 1-32 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 1-32 ซับไทย

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นาอีเจ (รับบทโดย นัมกุงมิน) ศัลยแพทย์ที่เก่งกาจ เขาเป็นคนจิตใจดี แต่ดันไปเกี่ยวพันกับอุบัติเหตุทางการแพทย์ทำให้เขาถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลที่เขาทำงาน ทำให้ต้องไปทำงานเป็นผู้อำนวยการแพทย์ในเรือนจำ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Doctor Prisoner ตอนที่ 01 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 02 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 03 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 04 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 05 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 06 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 07 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 08 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 09 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 10 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 11 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 12 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 13 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 14 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 15 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 16 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 17 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 18 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 19 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 20 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 21 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 22 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 23 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 24 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 25 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 26 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 27 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 28 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 29 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 30 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 31 ซับไทย

Doctor Prisoner ตอนที่ 32 ซับไทย


Top