Doctor John ตอนที่ 1-32 ซับไทย

Doctor John ตอนที่ 1-32 ซับไทย

Doctor John เล่าเรื่องของผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดเฉียบพลันและเรื้อรังเนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้ Lee Se Young แพทย์ประจำแผนกวิสัญญี ลูกสาวประธานโรงพยาบาล เป็นแพทย์ทั้งตระกูลมาหลายชั่วอายุคน และเป็นอัจฉริยะที่เข้าเรียนแพทย์ได้อย่างง่ายด่ายTop