Discovery of Love ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

Discovery of Love ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

Han Yeo-reum และ Nam Ha-jin มุ่งมั่นซึ่งกันและกัน ก่อนที่ฮาจินจะเสนอได้อดีตของคังแทแฮจะมาปรากฏตัวอีกครั้งในชีวิตของเธอ Yeo-reum และ Tae-ha เริ่มทำงานร่วมกันและตระหนักว่าพวกเขาอาจต้องการค้นพบความรักเก่าTop