Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.1-12 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.1-12 พากย์ไทย

มอร์แกน ชายหนุ่มผู้เรียบร้อย ใช้ชีวิตภายนอกแบบเรียบง่าย เด็กซ์เตอร์ทำงานอยู่ที่กรมตำรวจไมอามี่ เป็นนักวิเคราะห์การกระจายตัวของเลือด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคลี่คลายคดีต่างๆ เด็กซ์เตอร์ เป็นเด็กกำพร้า ถูกเก็บมาเลี้ยงโดย แฮร์รี่ มอร์แกน นายตำรวจมือดีของไมอามี่ และเด็กซ์เตอร์ก็มีน้องสาวหนึ่งคนคือ เด็บบร้า มอร์แกน ซึ่งทำงานเป็นตำรวจอยู่ในกรมตำรวจไมอามี่เช่นกัน แต่เด็บบร้าเป็นลูกแท้ๆ ของแฮร์รี่


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.01 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.02 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.03 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.04 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.05 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.06 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.07 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.08 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.09 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.10 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.11 พากย์ไทย

Dexter Season 6 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 6 Ep.12 พากย์ไทย


Top