Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย

“ซ่งเจียหมิง” สาวน้อยสดใส ผู้รับผิดชอบรายการโทรทัศน์ดิลิเชียสไทม์ แต่เพราะรายการเรตติ้งไม่ดี เธอจึงพยายามสร้างเรตติ้งด้วยการดึงเอา “หลี่หยู่เจ๋อ” เชฟหนุ่มสุดฮอต จากสถาบันด้านอาหารชั้นสูงของฝรั่งเศส มาร่วมรายการ แต่โชคชะตาเล่นตลก เมื่อเจียหมิง ได้ก่อเรื่องวุ่นวายไว้กับเชฟหลี่สุดฮอตคนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร!?!? ความสัมพันธ์อันวุ่นวายของทั้งสองจึงเกิดขึ้น แล้วกามเทพก็แผลงศรรักให้เจียหมิง และเชฟหลี่ ใจตรงกัน แต่ความรักครั้งนี้ กลับไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง ตอนที่ 52 พากย์ไทย


Top