Dating Agency: Cyrano (2013) บรรยายไทย

Dating Agency: Cyrano (2013) บรรยายไทย

หญิงสาว Moo Jin (Jong hyeon Hong) ร่วมงานกับหน่วยงานที่ทำให้ความฝันของผู้นิยมความลับเป็นจริงพวกเขาไม่เคยล้มเหลวที่จะหลอกล่อลูกค้าของพวกเขาเข้ามาในอ้อมแขนของพวกเขา Min Shik (Seong Woo Bae) ผู้นำและสมองของ Cyrano Agency โรงละคร, อารัง (ยุนวูโจ) นักเรียนมัธยมปลายสดและมินเกียวคิม (ยงดาล) วัยรุ่นเงียบ ๆ ข้างหลังเทคโนโลยีโชคไม่ดีที่มีเชฟคนหนึ่งอยู่ใกล้พวกเขาที่มีบุคลิกคู่ เอเจนซี่ลงหรือช่วยได้Top