Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 1-40 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 1-40 พากย์ไทย

Dark Tales II (聊齋貳) ออกอากาศครั้งแรกบน Jade ทุกเย็นวันธรรมดาจาก 9 มีนาคมถึง 1 พฤษภาคม 1998 และผลิตโดย Lau Sze-yu ประกอบด้วย 40 ตอน มันประกอบไปด้วยเรื่องราวอิสระแปดเรื่องดัดแปลงมาจากหนังสือสิบห้าเล่มแรกของนวนิยายปู


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Dark Tales 1998 โปเยโปโลเย ภาค2 ตอนที่ 40 พากย์ไทย


Top