Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 1-30 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 1-30 พากย์ไทย

 เรื่องราวชวนปวดหัว เมื่อลูกชายมหาเศรษฐีผู้ไร้สาระใช้เงินไปวันๆ ดันรับปากพ่อว่าจะช่วยดูแลธุรกิจต่อไป พ่อเลยส่งไปดูแลร้านโชว์ห่วยร้านแรกของตระกูล ที่ทั้งเก่าทั้งโทรม ร้านอยู่บนตึกที่เป็นย่านที่อยู่อาศัย…… อีกด้านนึงลูกชายของผู้อยู่อาศัยในตึก รักสิ่งแวดล้อม ชอบชีวิตเรียบง่าย เรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นเมื่อลูกชายมหาเศรษฐี อยากจะปรับปรุงร้านใหม่ทั้งหมด ไล่พนักงานเก่าออก จึงเกิดเรื่องทะเราะกับผู้อยู่อาศัยในตึก เรื่องวุ่นวายแบบนี้จะลงเอยยังไง ไปชมกันเลย Come On, Cousin – บริษัท ลูกแท้-วาย-ป่วง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Come On, Cousin บริษัท ลูกแท้ วาย ป่วง ตอนที่ 29 + 30 พากย์ไทย


Top