Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 1-16 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 1-16 พากย์ไทย

ชอนแจอิล (คังจีฮวาน) เป็นนักสืบชั้นยอดที่มี IQ อัจฉริยะผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากข้อเท็จจริงตรรกะและตัวเลขเท่านั้น ในขณะเดียวกัน คิมทัน (คิมอ๊กบิน) เธอคือนักสืบมือใหม่ที่สามารถมองเห็นผีได้ พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ทรงพลัง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Children of a Lesser God 2 นักสืบ ไขคดีปริศนา ตอนที่ 16 พากย์ไทย


Top