Chicago Justice Season 1 ซับไทย Ep.1-13 (จบ)

Chicago Justice Season 1 ซับไทย Ep.1-13 (จบ)

Chicago Justice Season 1 ซับไทย เขต 21 ของกรมตำรวจชิคาโกประกอบด้วยสองกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน มีตำรวจในเครื่องแบบออกตระเวนตามจังหวะและเผชิญหน้ากับอาชญากรรมบนท้องถนนของเมือง และยังมีหน่วยข่าวกรองซึ่งเป็นทีมที่ต่อสู้กับการกระทำความผิดที่สำคัญของเมืองเช่นอาชญากรรมที่ก่ออาชญากรรมการค้ายาการฆาตกรรมที่มีชื่อเสียงและอื่น ๆTop