Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ซับไทย Ep.1-35 (จบ)

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ซับไทย Ep.1-35 (จบ)

จางเสี่ยวฟื้นขึ้นมาในยุคปัจจุบัน แต่กลับยังรู้สึกผูกพันกับอดีตที่เธอเพิ่งจะกลับมา ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ชิงอยู่ทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่ง ได้เจอกับอินเจิ้น ชายหนุ่มผู้ที่มีใบหน้าเหมือนกับยงเจิ้งที่เธอเพิ่งจากมาไม่ผิด ทำให้เธอรู้สึกอยากอยู่ใกล้ ๆ เพื่อค้นหาว่าใช่เขาที่มาตามหาเธอในโลกนี้หรือไม่ จึงได้พยายามสมัครเป็นพนักงานในบริษัทคังกรุ๊ป และที่นี่เธอก็เจอกับหลันหลัน หญิงสาวที่มีใบหน้า รูปร่างเหมือนกับเธอเปี๊ยบ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 01 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 02 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 03 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 04 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 05 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 06 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 07 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 08 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 09 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 12 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 13 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 14 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 15 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 16 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 17 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 18 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 19 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 20 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 21 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 22 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 23 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 24 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 25 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 26 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 27 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 28 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 29 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 30 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 31 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 32 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 33 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 34 ซับไทย

Bu Bu Jing Xin 2 เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ภาค 2 ตอนที่ 35 ซับไทย


Top