BOSS ทีมล่าทรชน Season 2 (2011) บรรยายไทย

BOSS ทีมล่าทรชน Season 2 (2011) บรรยายไทย

เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดฤดูกาลที่ 1 โทรศัพท์มือถือของ Eriko Osawa (Yuki Amami) ดังขึ้นที่สนามบินนานาชาตินาริตะขณะที่เธอกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศ จากนั้นเธอจะกลับไปยังหน่วยงานนักสืบพิเศษเพื่อพิจารณาคดีที่จะสั่นคลอนทั้งประเทศTop