Blue Bird House (2015) ซับไทย Ep.1-50 (จบ)

Blue Bird House (2015) ซับไทย Ep.1-50 (จบ)

จำเป็นต้องพูดว่าชีวิตในฐานะบัณฑิตวิทยาลัยใหม่เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพันปี กลุ่มเยาวชนมืออาชีพ – คิมจีวาน (ลีจุนฮยอก), ฮันอึนซู (Chae Soo Bin), จางฮยอนโด (ลีซัง Yeob) และคัง ยองจู (คยองซูจิน) – อยู่ด้วยกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะพวกเขาแย่งตำแหน่งที่มีความหมายและได้รับผลตอบแทนดี แต่พบว่ามันยากที่จะสร้างสมดุลระหว่างความหวังความฝันและความปรารถนา


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 01 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 02 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 03 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 04 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 05 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 06 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 07 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 08 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 09 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 10 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 11 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 12 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 13 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 14 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 15 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 16 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 17 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 18 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 19 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 20 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 21 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 22 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 23 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 24 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 25 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 26 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 27 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 28 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 29 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 30 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 31 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 32 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 33 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 34 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 35 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 36 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 37 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 38 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 39 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 40 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 41 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 42 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 43 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 44 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 45 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 46 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 47 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 48 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 49 ซับไทย

Blue Bird House (2015) ตอนที่ 50 ซับไทย


Top