Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 1-36 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 1-36 ซับไทย

ชีเสว่ (หลี่อี้ถง) หญิงสาววัยสดใส ที่ชะตาชีวิตพลิกผัน เมื่อพบว่าตัวเองถูกหลอกมาขายที่หอนางโลม ชีวิตที่ดั่งตกนรกทั้งเป็น เธอหาทางหลบหนีไปได้ในที่สุด จนมาถึงเมืองหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของสำนักลับ เป็นแหล่งฝึกฝนมือสังหารสาวๆ และเธอได้เรียนรู้การเป็นมือสังหารสาว และมีชื่อใหม่ว่า “หว่านเม่ย” โดยมีชายหนุ่ม (ฉางอัน) คอยเป็นพี่เลี้ยงให้


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 01 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 02 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 03 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 04 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 05 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 06 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 07 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 08 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 09 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 10 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 11 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 12 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 13 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 14 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 15 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 16 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 17 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 18 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 19 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 20 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 21 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 22 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 23 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 24 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 25 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 26 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 27 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 28 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 29 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 30 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 31 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 32 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 33 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 34 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 35 ซับไทย

Bloody Romance เลือดรัก คมกระบี่ ตอนที่ 36 ซับไทย


Top