Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 1-56 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 1-56 ซับไทย

เพราะอุบัติเหตุจึงทำให้ จางกั่วกัว(ซุนหยี) ความจำเสื่อมและพลัดหลงกับครอบครัว หลังจากนั้น เธอก็ถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวที่มีธุรกิจร้านอาหารในเมืองเล็กๆ เธอชื่นชอบการเย็บปักเป็นอย่างมาก แล่ะใฝ่ฝันจะเป็นนักเย็บปักที่มีชื่อเสียง แต่ทางเดินไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบเสมอไป ปัญหาต่างๆเริ่มประดังเข้ามา เมื่อเธอได้พบกับ จางหยู่ซิน(อู๋โยว) ผู้ทะเยอทะยานและพยายามกลั่นแกล้ง จางกั่วกัว ตลอดเวลาที่มีโอกาส เนื่องจากไม่อยากให้กั่วกัวมาเฉิดฉายในวงการเดียวกัน แถมเรื่องมันช่างโคตรบังเอิญ เมื่อ ยู่ซิน คือลูกบุญธรรมของ ครอบครัวที่แท้จริงของ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 01 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 02 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 03 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 04 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 05 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 06 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 07 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 08 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 09 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 10 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 11 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 12 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 13 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 14 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 15 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 16 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 17 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 18 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 19 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 20 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 21 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 22 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 23 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 24 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 25 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 26 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 27 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 28 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 29 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 30 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 31 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 32 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 33 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 34 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 35 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 36 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 37 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 38 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 39 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 40 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 41 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 42 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 43 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 44 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 45 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 46 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 47 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 48 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 49 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 50 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 51 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 52 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 53 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 54 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 55 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนที่ 56 ซับไทย

Because of You เพราะได้พบเธอ ตอนพิเศษ ซับไทย


Top