Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย

เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อดังเรื่อง ” the mistaken eternal life” ที่แต่งโดย หลินเจียเฉิง บอกเล่าเรื่องราวของ “เว่ยจือ” (รับบทโดย จวีจิ้งอี) เฟิ่งหวงที่กลับชาติมาเกิด และสุริยเทพ “เหยียนเยว่” (รับบทโดย กัวจวิ้นเฉิน) ที่ต้องล้มลุกคลุกคลาน จนในที่สุดก็ได้ทำลายโชคชะตาที่บอกว่า “เฟิ่งหวงจะสร้างความหายนะให้แก่สามอาณาจักร” และร่วมกันเขียนเรื่องราวอันงดงามบทใหม่ได้สำเร็จ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟินิกซ์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย


Top